Färgexempel Dreammaker Crossover

Låt oss lägga till dimensionen av färg.  Du kan välja mellan 6 olika färg alternativ.

Färg Kombinationer

White Diamond - Taupe Panels
White Diamond - Gray Panels
White Diamond - Expresso Panels
Sahara Diamond - Coffee Panels
Black Diamond - Gray Panels
Black Diamond - Black Panels
Meny